خمس غنائم جنگی و زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد و پیامدهای منفی خمس ندادن
33 بازدید
محل ارائه: شبکه قرآن و معارف سیما
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی